Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl - Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl